Ansøgningsskema

Ansøgning til sommerkursus 2019


Læs venligst om optagelseskrav og søgeprocessen, inden du udfylder skemaet.

Når du trykker på "Næste”, ledes du videre til en side, hvor du skal bekræfte dét, du har indtastet. Når du har bekræftet indtastningerne, sendes ansøgningen. Du vil modtage en bekræftelse på ansøgningen på den e-mail, du har indtastet i ansøgningsskemaet. Hvis du ikke modtager en bekræftelse pr e-mail, kontakt da Kim Lilholt Ruggaard.

Bemærk! Hvis du ønsker at søge et Utbildningsstyrelsens kurser, skal du følge denne ansøgningsprocedure.

Vigtig information til ansøgere:

Behandlingen af ansøgningerne sker i perioden medio marts til primo april og I vil alle modtage besked fra landskoordinatorerne i jeres lande, om I har fået tildelt en plads og om evt. afslag.

Når I er optaget på kurset vil I herefter - april/maj - modtage informationsmateriale om kurset fra de enkelte kursusledere og det  er også dem, I skal henvende jer til om praktiske oplysninger og andre spørgsmål, der vedrører kurserne. Ved stipendiespørgsmål skal I henvende jer til landskoordinatorerne for jeres respektive lande.

 Landskoordinatorer og kursuslederes kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden under lande og de enkelte kurser

ansgningsskema

Valg af sommerkursus
Anfør i tekstfelterne nedenfor prioriteret rækkefølge, hvis du søger mere end ét kursus. Skriv 1 ved din førsteprioritet, 2 ved din anden prioritet og så fremdeles / Ange prioriteringsordning om du söker mer än en kurs.
Personlige oplysninger
Formål
Tidligere gennemførte kurser
  • Slet alle filer
Kontaktperson ved nødstilfælde
Vi beder dig indtaste navn OG telefonnummer på en person, vi kan kontakte i et nødstilfælde / Vi ber dig att ange namn och telefonnummer till en person som vi kan kontakta i en nödsituation.
Indsend oplysninger
For at vi kan behandle din ansøgning, skal du være indforstået med betingelserne for udbetaling af stipendium: Hvis kurset ikke gennemføres, skal stipendiet betales tilbage. Ved dokumentation af sygdom eller anden alvorlig begivenhed kan dette dispenseres.
För att kunna behandla din ansökan, måste du godkänna stipendiumsvillkor: Om kursen inte är avslutet utan giltigt skäl, betalas stipendiet tillbaka. Giltigt skäl är exempelvis sjukdom eller nära anhörigs bortgång, vilket ska styrkas med intyg.
Acceptér betingelser*