Ansøgningsskema

ansgningsskema

Valg af sommerkursus
Anfør i tekstfelterne nedenfor prioriteret rækkefølge, hvis du søger mere end ét kursus. Skriv 1 ved din førsteprioritet, 2 ved din anden prioritet og så fremdeles / Ange prioriteringsordning om du söker mer än en kurs.
Personlige oplysninger
Formål
Tidligere gennemførte kurser
  • Slet alle filer
Kontaktperson ved nødstilfælde
Vi beder dig indtaste navn OG telefonnummer på en person, vi kan kontakte i et nødstilfælde / Vi ber dig att ange namn och telefonnummer till en person som vi kan kontakta i en nödsituation.
Indsend oplysninger
For at vi kan behandle din ansøgning, skal du være indforstået med betingelserne for udbetaling af stipendium: Hvis kurset ikke gennemføres, skal stipendiet betales tilbage. Ved dokumentation af sygdom eller anden alvorlig begivenhed kan dette dispenseres.
För att kunna behandla din ansökan, måste du godkänna stipendiumsvillkor: Om kursen inte är avslutet utan giltigt skäl, betalas stipendiet tillbaka. Giltigt skäl är exempelvis sjukdom eller nära anhörigs bortgång, vilket ska styrkas med intyg.
Acceptér betingelser*

Ansøgningsrunden til at søge Nordkurs sommerkurser 2017 er nu lukket. Næste ansøgningsrunde åbner igen medio januar 2018.